Kakerlakker

Kakerlakker er ikke i sig selv farlige. Men de kan bære på sygdomme som eksempelvis salmonella. Derfor er det vigtigt, at du handler hurtigt.

Myrer

Myrer graver alle steder og forvolder store skader på bygningsmaterialer og el-installationer. Efter vi har været ude og afhjælpe problemet vil du være myrefri.

Hvepse

Hvepse kan være en stor plage hvis du bor i nærheden af et hvepsebo. Vi bruger sprøjtemidler der er ufarlige for mennesker og husdyr.

Møl

Møl lever i tekstiler og fødevarer og forvolder skader herpå. For at komme af med dem bruger vi grundige behandlinger.

Mus

Mus gnaver i alt fra el installationer til isolering og kan forsage store skader på bygninger og fødevarer. Derfor kan de være en stor plage og være forbundet med en reel sundhedsrisiko.

Rotter

Rotten er klog og snu, og derfor kan det være særdeles krævende at få dem bekæmpet. Rotter spreder livstruende sygdomme, og derfor er det yderst vigtigt at skride til handling overfor dem. Tjek vores afsnit om rottespærre